สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.927
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/10/2557
วันที่เริ่มใช้ 14/10/2561
วันที่หมดอายุ 13/10/2562
ที่อยู่ 32/182-183 ซอยนวลจันทร์ 12
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2946-3008-9
โทรสาร 0-2946-3324
E-Mail sevices.energyaudit@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร