สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.917
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไฮโดรเทค แอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 8/433 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 ถนนช่างอากาศอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-565-3995
โทรสาร 02-565-3996
E-Mail hydrotech2556@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร