สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.921
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 25/09/2562
วันที่หมดอายุ 24/09/2563
ที่อยู่ 636/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-6850-3
โทรสาร 0-2935-6854
E-Mail wanwilai.c@ensys.co.th
Website www.ensys.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร