สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.915
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซี.อี.จี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 39/112 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 31 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 0819290543
โทรสาร 029728297
E-Mail info@ceg-engineering.com
Website www.ceg-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร