สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.922
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นซิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 25/09/2562
วันที่หมดอายุ 24/09/2563
ที่อยู่ 636/4-6 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1)
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-6850-3
โทรสาร 0-2935-6854
E-Mail wanwilai.c@ensys.co.th
Website www.ensys.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 28
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร