สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.914
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 14/12/2561
วันที่หมดอายุ 13/12/2562
ที่อยู่ 103/29 ม.9
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
โทรศัพท์ 087-087-3423
โทรสาร 020421828
E-Mail Bestbuilding@outlook.co.th
Website www.bbi-bestbuilding.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร