สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.914
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2557
วันที่เริ่มใช้ :14/12/2560
วันที่หมดอายุ :13/12/2561
ที่อยู่ :103/29 ม.9
:แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10530
โทรศัพท์ :087-087-3423
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร