สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.108
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2561
วันที่หมดอายุ :12/05/2562
ที่อยู่ :180/61-62, 95 อาคารสุขสวัสดิ์ โมเดิร์น คอนโดวิว ถ.สุขสวัสดิ์
:แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :0-2818-0881-2
โทรสาร :0-2818-1369
E-Mail :kaseamdesign@yahoo.com
Website : www.kasemdesign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร