สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.947
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/12/2557
วันที่เริ่มใช้ 15/12/2561
วันที่หมดอายุ 14/12/2562
ที่อยู่ 236/4 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 055-440-502
โทรสาร -
E-Mail homedesign97@hotmail.co.th
Website hosign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร