สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.947
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/12/2557
วันที่เริ่มใช้ :15/12/2560
วันที่หมดอายุ :14/12/2561
ที่อยู่ :236/4 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
:
จังหวัด :อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :53000
โทรศัพท์ :055-440-502
โทรสาร :-
E-Mail :homedesign97@hotmail.co.th
Website : hosign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร