สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.912
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 29/08/2557
วันที่เริ่มใช้ 29/08/2562
วันที่หมดอายุ 28/08/2563
ที่อยู่ 111/81 ถ.รังสิต-นครนายก ม.1
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ 021913974
โทรสาร 021913975
E-Mail petchudom@hotmail.com,info@pue.co.th
Website www.pue.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร