สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.907
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คาสสิน่า จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/08/2557
วันที่เริ่มใช้ 18/08/2561
วันที่หมดอายุ 17/08/2562
ที่อยู่ 1124/2 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2319-1789
โทรสาร 0-2717-2488
E-Mail casina_cas@hotmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 19
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร