สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.906
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/08/2557
วันที่เริ่มใช้ 18/08/2562
วันที่หมดอายุ 17/08/2563
ที่อยู่ 8 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2721-1641-4
โทรสาร 0-2320-1484
E-Mail s.inter8899@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร