สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.910
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/08/2557
วันที่เริ่มใช้ 25/08/2561
วันที่หมดอายุ 24/08/2562
ที่อยู่ 504/178 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ 028041699
โทรสาร 028041698
E-Mail anaerobictech@gmail.com
Website www.anaerobictech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร