สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.908
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/08/2557
วันที่เริ่มใช้ 17/12/2561
วันที่หมดอายุ 16/12/2562
ที่อยู่ 51/25 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2941-1061-2
โทรสาร 0-2941-1060
E-Mail case@casethai.com
Website www.casethai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 15
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร