สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.107
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2561
วันที่หมดอายุ :12/05/2562
ที่อยู่ :136 ซ.อินทามระ 18 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :026919322-5
โทรสาร :026918366
E-Mail :kecbdd@gmail.com
Website : www.kecconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร