สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.913
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โกลด์เกียร์ อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :04/09/2557
วันที่เริ่มใช้ :14/12/2560
วันที่หมดอายุ :13/12/2561
ที่อยู่ :25/181 หมู่ 10
:ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :0898362195
โทรสาร :025695458
E-Mail :goldgear.inspection@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร