สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.900
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/06/2557
วันที่เริ่มใช้ 09/06/2561
วันที่หมดอายุ 08/06/2562
ที่อยู่ 2/12 แกรนด์วิลล์ เออร์บานิสท์ ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.53
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2138-8839-40
โทรสาร 0-2138-8840
E-Mail deemak_9@yahoo.co.th
Website www.usbengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร