สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.897
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2557
วันที่เริ่มใช้ 12/05/2562
วันที่หมดอายุ 11/05/2563
ที่อยู่ 225 หมู่บ้านศรีรับสุข ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 025214473 ,086-9721888
โทรสาร 025522647
E-Mail spower_engineering@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร