สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.106
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมตริก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :04/04/2561
วันที่หมดอายุ :03/04/2562
ที่อยู่ :3 ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2361-7744-54
โทรสาร :0-2361-7725-6
E-Mail :metric@metric.co.th
Website : www.metric.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :19
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร