สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.898
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โปร เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 24/05/2557
วันที่เริ่มใช้ 24/05/2562
วันที่หมดอายุ 23/05/2563
ที่อยู่ 150/189 ม.5
ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์ 038079014
โทรสาร 038079015
E-Mail pro_enservice@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร