สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.896
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2557
วันที่เริ่มใช้ 12/05/2557
วันที่หมดอายุ 11/05/2558
ที่อยู่ 47 ซ.อ่อนนุช 62
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 027211400
โทรสาร 027211288
E-Mail jariya.tkindtech@gmail.com
Website 3
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/03/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร