สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.895
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2557
วันที่เริ่มใช้ 12/05/2562
วันที่หมดอายุ 11/05/2563
ที่อยู่ 120 ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14-4 ถ.นาคนิวาส
แขวง/เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 080-160-1881,02-542-4583
โทรสาร
E-Mail info@mckeller.co.th
Website www.mckeller.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร