สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.894
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เน็กส์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/05/2557
วันที่เริ่มใช้ 20/11/2561
วันที่หมดอายุ 19/11/2562
ที่อยู่ 799/45 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 02 117 3046
โทรสาร 02 117 3045
E-Mail next_inno@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร