สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.105
ชื่อนิติบุคคล บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 13/05/2561
วันที่หมดอายุ 12/05/2562
ที่อยู่ 121/91 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-2445-6, 0-2642-2450-2
โทรสาร 0-2248-6821
E-Mail nec@norconsult.co.th
Website www.norconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 19
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร