สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.886
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สแป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 21/04/2562
วันที่หมดอายุ 20/04/2563
ที่อยู่ 252/1 ถ.วิชยานนท์
ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50300
โทรศัพท์ 085-642-0880,081-716-7440
โทรสาร 053-016-237
E-Mail pokaratsiri@yahoo.com
Website www.thespae.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร