สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.889
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 24/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 24/04/2562
วันที่หมดอายุ 23/04/2563
ที่อยู่ 128/128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 12 ห้องดี
ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-129-3170
โทรสาร 02-215-2958
E-Mail sirinun.mhpm@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร