สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.888
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ธนัช - ธนัตถ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 25/03/2562
วันที่หมดอายุ 24/03/2563
ที่อยู่ 44/36 หมู่5
ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ 0819955962
โทรสาร 038-215-737
E-Mail rong-gong@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร