สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.884
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 20/04/2562
วันที่หมดอายุ 19/04/2563
ที่อยู่ 147/239 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-6321-3
โทรสาร 0-2884-6324
E-Mail spcdesign.spc@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร