สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.902
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 30/06/2557
วันที่เริ่มใช้ 30/06/2561
วันที่หมดอายุ 29/06/2562
ที่อยู่ 173/94 ถ.กาญจนราเมศวร์ ม.11
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ 080-5410981,0897383148
โทรสาร
E-Mail raenong.service@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร