สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.104
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 13/05/2561
วันที่หมดอายุ 12/05/2562
ที่อยู่ 642/3-7 ถ.วงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10800
โทรศัพท์ 0-2912-2715-8, 0-2587-8486
โทรสาร 0-2587-8487
E-Mail SanE68@SaNe68.com
Website www.SanE68.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร