สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.104
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2560
วันที่หมดอายุ :12/05/2561
ที่อยู่ :642/3-7 ถ.วงศ์สว่าง
:แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :0-2912-2715-8, 0-2587-8486
โทรสาร :0-2587-8487
E-Mail :sane68@sane68.com
Website : www.sane68.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/04/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร