สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.883
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/04/2557
วันที่เริ่มใช้ 03/04/2562
วันที่หมดอายุ 02/04/2563
ที่อยู่ 140/49-50 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 22 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 02-6430031 088-2326645
โทรสาร
E-Mail Pornwaran.chalermkittichai@archetype-group.com
Website www.Achetype-group.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร