สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.880
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2557
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2559
วันที่หมดอายุ 09/03/2560
ที่อยู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ม.6
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73110
โทรศัพท์ 034312089
โทรสาร 034312105-6
E-Mail
Website www.marethailand.co
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/03/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร