สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.103
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/04/2561
วันที่หมดอายุ :08/04/2562
ที่อยู่ :75, 75/1-2 ถนนอำนวยสงคราม
:แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10300
โทรศัพท์ :02 669 0939,02 669 3646
โทรสาร :02 243 1248
E-Mail :thaiconsultant.tcec@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร