สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.103
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/04/2561
วันที่หมดอายุ 08/04/2562
ที่อยู่ 75, 75/1-2 ถนนอำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02 669 0939,02 669 3646
โทรสาร 02 243 1248
E-Mail thaiconsultant.tcec@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร