สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.103
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/04/2560
วันที่หมดอายุ :08/04/2561
ที่อยู่ :75, 75/1-2 ถ.อำนวยสงคราม
:แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10300
โทรศัพท์ :02-243-0761, 02-669-3645-6
โทรสาร :02-243-1248
E-Mail :thaiconsultant.tcec@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/04/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร