สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.869
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ ทริปเปิ้ล เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2556
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 498/151 หมู่บ้านบุรีรมย์ หมู่ที่ 4 ซอยบางปูนคร 2 ถนนเทพารักษ์
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ 02-116-8894 , 086977 2278
โทรสาร 02-174-0082
E-Mail porntip.atriplemengineering@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร