สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.869
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ ทริปเปิ้ล เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2556
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :498/151 ซ.บางปูนคร 2 ถ.เทพารักษ์ หมู่ที่ 4
:ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10280
โทรศัพท์ :02-116-8894 , 086977 2278
โทรสาร :02-174-0082
E-Mail :porntip.atriplemengineering@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร