สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.865
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/12/2556
วันที่เริ่มใช้ :12/12/2560
วันที่หมดอายุ :11/12/2561
ที่อยู่ :78/4 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท
:ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21130
โทรศัพท์ :038-880788
โทรสาร :038-880727
E-Mail :sirirat.t@dacon-inspection.com
Website : www.dacon-inspection.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร