สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.865
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/12/2556
วันที่เริ่มใช้ 12/12/2561
วันที่หมดอายุ 11/12/2562
ที่อยู่ 78/4 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ 033-012-484-7
โทรสาร 033-012-530
E-Mail sirirat.t@dacon-inspection.com
Website www.dacon-inspection.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร