สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.102
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ 12/07/2561
วันที่หมดอายุ 11/07/2562
ที่อยู่ 109/19 ซ.สำนักสงฆ์ ถ.นวมินทร์ หมู่ 10
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2519-1622
โทรสาร 0-20866495
E-Mail pradit1440@gmail.com
Website www.smartcons.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร