สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.102
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :12/07/2561
วันที่หมดอายุ :11/07/2562
ที่อยู่ :109/19 ซ.สำนักสงฆ์ ถ.นวมินทร์ หมู่ 10
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2519-1622
โทรสาร :0-20866495
E-Mail :pradit1440@gmail.com
Website : www.smartcons.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร