สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.868
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2556
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :5 ซอยลาดพร้าว 28 ถนนลาดพร้าว
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2511-5900
โทรสาร :0-2511-5905
E-Mail :cmgeom.geo@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร