สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.101
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/04/2561
วันที่หมดอายุ :08/04/2562
ที่อยู่ :12/6-8, 12/10-11, 12/14-15, 12/18-20, 12/80-81, 12/273 อาคารปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม
:ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2214-3810, 0-2215-2748
โทรสาร :0-2216-6287
E-Mail :main@progress.co.th, ptc2004@asianet.co.th
Website : www.progress.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :41
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร