สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.101
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/04/2561
วันที่หมดอายุ 08/04/2562
ที่อยู่ 12/6-8, 12/10-11, 12/14-15, 12/18-20, 12/80-81, 12/273 อาคารปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม
ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 0-2214-3810, 0-2215-2748
โทรสาร 0-2216-6287
E-Mail main@progress.co.th, ptc2004@asianet.co.th
Website www.progress.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 41
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร