สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.100
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/04/2561
วันที่หมดอายุ :08/04/2562
ที่อยู่ :40 อาคารสถาบันอีอีซี ซ.รามอินทรา 97 ถ.รามอินทรา
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-005-1690
โทรสาร :02-005-1695
E-Mail :contact@bright-ce.com
Website : www.bright-ce.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
1 :ชำนาญเรื่อง สะพาน
 
วันที่ Update : 05/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร