สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.10
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินฟินีตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 399/257-260 ซ.โชคชัยร่วมมิตร
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2274-9936, 0-2274-9642
โทรสาร 0-2274-9447
E-Mail isc002@yahoo.com, infinity@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร