สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.10
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟินีตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :399/257-260 ซ.โชคชัยร่วมมิตร
:ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2274-9936, 0-2274-9642
โทรสาร :0-2274-9447
E-Mail :isc002@yahoo.com, infinity@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร