สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.1
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :195 ซ.เพชรเกษม 65 ถ.เพชรเกษม
:แขวงหลักสอง เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2444-3645-59 ต่อ 1235
โทรสาร :0-2444-3026-7
E-Mail :info@siwatesting.com
Website : www.siwatesting.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :33
 
ความเชี่ยวชาญ
1 :ชำนาญเรื่อง เสาเข็ม
2 :ชำนาญเรื่อง สะพาน
 
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร