สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1363 บริษัท เมกะ ไพ จำกัด 2 - ให้บริการและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบเสาเข็ม
นต.1364 บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการงานด้านออกแบบด้านวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1365 บริษัท ฉะเชิงเทรา เอ็นจีวี จำกัด 1 - บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ NGV และ LPG ระบบดูด และระบบฉีดแก๊สในเครื่องยนต์รถสิบล้อและรถยนต์ทั่วไป
- ดำเนินการเป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซ LPG และ NGV เป็นเชื้อเพลิง
นต.1366 บริษัท เมืองไฟฟ้า อีสเทิร์นซีบอร์ด วิศวกรรม จำกัด 1 - ประกอบกิจการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟท์ การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริการจัดการ
นต.1367 บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ จำกัด 3 - ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้า
- ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน
- ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.1368 บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4
นต.1369 บริษัท เคเกรท จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างบริหารงานก่อสร้าง
นต.1370 บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จำกัด 3 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสื่อสารฯ
นต.1371 บริษัท ศุภากร คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธา รวมกึงการวางระบบไฟฟ้า และการสื่อสารทุกประเภท
นต.1372 บริษัท เอ็ม.พี.ซี. ซิสเท็ม จำกัด 1 - เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดและคำนวณ
- พื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด และรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- เพื่อการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยไฟฟ้า
นต.1373 บริษัท แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม, ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง และออกแบบงานด้วนวิศวกรรม
นต.1374 บริษัท เซริ จำกัด 6 - บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- เป็นที่ปรึกษางานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร