COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1001 บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 7 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนนำด้านวิศวกรรม เช่น ระบบราง ระบบรถไฟ และระบบขนส่งอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงให้คำปนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องและกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว
นต.1002 บริษัท ไพล์ ไดนามิกส์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด 2
นต.1003 บริษัท เอส.เค.อี.คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับงานทอสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม และงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1004 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 10 - ประกอบกิจการตรวจสอบด้านความมั่นคงของอาคาร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

13 - ประกอบธุรกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการการบริการตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ร
นต.1006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญทรัพย์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร
- รับออกแบบ เขียนแบบ
นต.1007 บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 5 - ให้บริการงานที่ปรึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำงานด้านวิศวกรร
- งานสำรวจและออกแบบ ประมาณราคาค่ก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- งานสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.1008 บริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการงานวางโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา งานสำรวจปริมาณราคา
นต.1009 บริษัท อินฟินิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- งานวางโครงการ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1010 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด 1 - ข้อ 24 ประกอลกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน และดำเนินการก่อส
- ข้อ 23 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ สำรวจ และจัดทำรบบแผนที่ ระบบข้อมูลทางภ
นต.1011 บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 2 - งานวิศวกรรม
นต.1012 บริษัท ไตรพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - รับเหมาและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ,ประปา, แอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
นต.1013 บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารความปลอดภัยอาคาร ระบบบริหารการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ, เครน, ปั้นจั่นและงานวิศวกรรม
- ประกอบธรุกิจบริการตรวจสอบรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเภทและระหว่างประเภศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว
- ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อการรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ
นต.1014 บริษัท เมคคานิค เอ็นเนอร์จี จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัฐหาสิ่งแวดล้อมจา
- พิจารณาตรวจสอบระบบรอก ปั้นจั่น ลิฟต์ หม้อไอน้ำ ภาชนะ ความดัน เครื่องทำความเย็น ร
- อำนวยการใช้หม้อไอน้ำ
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1015 บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนเมือง
- ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.1016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.อี.

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังน้ำมันใต้ดิน)
- ห้างฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการนำมัน และงานก่อสร้างอาคารทุ
นต.1017 บริษัท พี.พี.โปรเม็ค จำกัด 5 - เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
- เป็นผู้ตรวจและทดสอบงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขาตามกฎหมายกำหนด
- เป็นผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์สำหรับงานวิศวกรรมทุกประเภท
- บริการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทุกประเภท
นต.1018 บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด 2 - บริการจัดการพลังงาน
นต.1019 บริษัท เอไพลเทส จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา บริการงานทางวิศวกรรม และเทคนิคอันเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เช่น ทดสอบเข็มเจาะ
นต.1020 บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด 1 - ประกอบกิจการ ผลิตเสาเข็มทั้งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ตกแต่งอาคารทุกชนิด
นต.1021 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.1022 บริษัท ว.วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- การจัดการพลังงานและการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านพลังงานทุกชนิด
นต.1023 บริษัท เจ.เค.พี.เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบ ควบคุมงาน ทดสอบท่อและถังน้ำมัน
นต.1024 บริษัท 48 เอ็มเอส เทสติ้ง จำกัด 2
นต.1025 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด 17 - บริการรับควบคุมงาน แนะนำปรึกษาบริหารงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1026 บริษัท ลี ทง เอลลีเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 - ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายลิฟต์ อุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งลิฟต์
- บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ติดตั้งการตรวจเช็คระบบ
- รับเปลี่ยนอะไหล่ ดูแลให้บริการถายหลังการจำหน่าย
นต.1027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 5 - บริการตรวจสอบและทดสอบ หม้อไอน้ำ ถังแรงดัน การจัดการอนุรักษ์พลังงาน เครน ลิฟท์
นต.1028 บริษัท ดีไว พลัส จำกัด 6 - ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ศึกษาทดลอง ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ จัดทำแผนงาน ประเมินผล สรุปผล ทำรายงาน โครงการต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกแขนง
นต.1029 บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด 1
นต.1030 บริษัท เทสติ้ง โซลูชั่น จำกัด 13 - ประกอบกิจการให้บริการ ทดสอบรับบแก๊สแอลพี.จี แก๊สธรรมชาติ นำมันทุกชนิด
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52