สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1001 บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 3
นต.1002 บริษัท ไพล์ ไดนามิกส์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด 2
นต.1003 บริษัท เอส.เค.อี.คอนซัลแตนท์ จำกัด 3
นต.1004 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมออกแบบอาคารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบธุรกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการการบริการตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ร
นต.1006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญทรัพย์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร
- รับออกแบบ เขียนแบบ
นต.1007 บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 4 - ให้บริการงานที่ปรึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำงานด้านวิศวกรร
- งานสำรวจและออกแบบ ประมาณราคาค่ก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- งานสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.1008 บริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการงานวางโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา งานสำรวจปริมาณราคา
นต.1009 บริษัท อินฟินิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- งานวางโครงการ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1010 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด 5 - ข้อ 24 ประกอลกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน และดำเนินการก่อส
- ข้อ 23 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ สำรวจ และจัดทำรบบแผนที่ ระบบข้อมูลทางภ
นต.1011 บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 3
นต.1012 บริษัท ไตรพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - รับเหมาและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ,ประปา, แอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
นต.1013 บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1
นต.1014 บริษัท เมคคานิค เอ็นเนอร์จี จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัฐหาสิ่งแวดล้อมจา
- พิจารณาตรวจสอบระบบรอก ปั้นจั่น ลิฟต์ หม้อไอน้ำ ภาชนะ ความดัน เครื่องทำความเย็น ร
- อำนวยการใช้หม้อไอน้ำ
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1015 บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนเมือง
- ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.1016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.อี.

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังน้ำมันใต้ดิน)
- ห้างฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการนำมัน และงานก่อสร้างอาคารทุ
นต.1017 บริษัท พี.พี.โปรเม็ค จำกัด 5
นต.1018 บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับพลังงาน
นต.1019 บริษัท เอไพลเทส จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา บริการงานทางวิศวกรรม และเทคนิคอันเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เช่น
นต.1020 บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด 1 - ผลิตเสาเข็มเจาะรวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อส
นต.1021 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.1022 บริษัท ว.วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- การจัดการพลังงานและการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านพลังงานทุกชนิด
นต.1023 บริษัท เจ.เค.พี.เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบ ควบคุมงาน ทดสอบท่อและถังน้ำมัน
นต.1024 บริษัท 48 เอ็มเอส เทสติ้ง จำกัด 2
นต.1025 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด 17 - บริการรับควบคุมงาน แนะนำปรึกษาบริหารงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1026 บริษัท ลี ทง เอลลีเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 - ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายลิฟต์ อุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งลิฟต์
- บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ติดตั้งการตรวจเช็คระบบ
- รับเปลี่ยนอะไหล่ ดูแลให้บริการถายหลังการจำหน่าย
นต.1027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 1 - บริการตรวจสอบและทดสอบ หม้อไอน้ำ ถังแรงดัน การจัดการอนุรักษ์พลังงาน เครน ลิฟท์
นต.1028 บริษัท ดีไว พลัส จำกัด 4 - ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสอ่งแวดล้อม วิศวกรรมแหล่งน้ำ พัฒนาเมือง วิศวกรร
- งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์
นต.1029 บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด 1
นต.1030 บริษัท เทสติ้ง โซลูชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการให้บริการ ทดสอบรับบแก๊สแอลพี.จี แก๊สธรรมชาติ นำมันทุกชนิด
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร