COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าช่วยเหลือในการตรวจสอบอาคารโรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 

 

“สภาวิศวกร” ประเมินความเสียหายบ้านเรือนประชาชน : ข่าวเวิร์คพอยท์ (12 ต.ค.62)

 

สภาวิศวกรเสนอแนะแนวทางป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลพังจนบ้านเรือนทรุดตัว (11 ตุลาคม 2562): ข่าว 3 มิติ

 

รายชื่อวิศวกรอาสาที่ลงทะเบียนเข้ากิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

พิธีปล่อยขบวนรถตู้โครงการวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

   

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

    

วิศวกรอาสาลงพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดีงาม ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนคูยาง ชุมนกุดปลาขาว ชุมชนวัดวารินทราราม รวม 250 หลังคาเรือน

    

   

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่วันที่สอง

   

นายกสภาวิศวกรลงพื้นที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม และชุมชนท่าบ่งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    

    

เลขาธิการสภาวิศวกรพร้อมทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่เทศบาล 74 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

   

วิศวกรอาสาลงพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนคูยาง ชุมนกุดปลาขาว หมู่บ้านราชธานีอโศก รวม 210 หลังคาเรือน  

    

   

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

วิศวกรอาสาลงพื้นที่

   

   

ประชุมสรุปงาน