สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
โครงการให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร

โครงการให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร


คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์เห็นควรส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ให้ส่วนลดอัตราค่าสินค้าและบริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร

 

หน่วยงานที่ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือมีบัตรสมาชิกสภาวิศวกร โดยสมาชิกต้องแสดงบัตรดังกล่าวเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง มีดังนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

- ส่วนลดค่ายา 10% กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
- ส่วนลดค่ายา ค่าห้อง 10% กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 950 บาท รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
-  โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 999 บาท
- ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) ราคา 2,500 บาท
-  ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echo) ราคา 2,500 บาท
-  โปรแกรมตรวจสุขภาพ รับส่วนลด 10% (ยกเว้นโปรโมชั่น รพ.) กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด OPD และ IPD 5%โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

มอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% สำหรับการรักษา ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ยกเว้น ค่าแพทย์ , ค่าทันตกรรม , ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าตรวจพิเศษอื่นๆ นอกสถานที่โรงพยาบาลสินแพทย์

- ส่วนลด ค่ายา 10% เมื่อชำระเงินสด (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะได้ส่วนลด 7.5%)
- ส่วนลด ค่าห้อง 10% เมื่อชำระเงินสด (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะได้ส่วนลด 7.5%)โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

- ส่วนลด ค่ายา 5% ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้นยาและผลิตภัณฑ์พิเศษ ได้แก่ ยาเคมีบำบัด , ยาสร้างภูมิคุ้มกัน , ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน สำหรับมะเร็ง , ยาต้านไวรัส AIDS , ยาไตเทียม , ยารักษาตับอักเสบบี และ ซี , นม อาหารทางการแพทย์    และยาพิเศษอื่นๆ)
- ส่วนลด ค่าห้อง 10% (เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร     ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)โรงพยาบาลสมิติเวช

ส่วนลดค่าห้อง 20% และค่ายา , Lab , เอกซเรย์ 10% (ไม่รวมค่าแพทย์และรายการโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ)โรงพยาบาลบางโพ

- ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วย และส่วนลด10% สำหรับค่ายา ค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด
- ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วย และส่วนลด 5% สำหรับค่ายา ค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตโรงพยาบาลสุขุมวิท

- ส่วนลด 10% จากราคาปกติ เฉพาะค่าห้อง , ค่ายากรณีผู้ป่ายใน และ ผู้ป่วยนอก
- ส่วนลด 7% จากราคาปกติ เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา กรณีผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่มีการวางบิล)โรงแรมอินทรา รีเจนท์

- ห้องพัก Deluxe Double , Superior Twin ส่วนลด 50% ค่าห้องพัก (จาก Rack rates)
- สปา อินทรา ส่วนลด 10% ที่สปา
- ห้องอาหารศาลาไทย , ห้องอาหารจีนหมอง คอร์ท และ ห้องอาหารโบฑาณิกา ส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

สภาวิศวกร