กาพย์เห่เฉลิมพระเกียรติ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
         
  โคลงสี่สุภาพ      
   
          แปดสิบพรรษาน้อม
สดุดี
 
   
นรนาถบารมี
ท่วมท้น
 
   
เกียรติก้องดั่งกวี
แลช่าง นานา
 
   
ขอ ธ เจริญล้น
ล่วงสิ้นโรคา
 
     
 
  กาพย์ยานี ๑๑      
   
          ทรงงานราชกิจ
ทั่วทิศแดนสยาม
 
   
เกริกก้องเกียรติพระนาม
มหากษัตริย์พัฒนา
 
   
          ทศพิธราชธรรม
ธ ทรงนำด้วยเมตตา
 
   
เพื่อชาติชาวประชา
สยามรุ่งดินแดนทอง
 
   
          ทรงเป็นทุกศาสตร์วิทย์
งานลิขิตศิลป์เรืองรอง
 
   
ดนตรีกีฬาก้อง
มหาราชปราชญ์ปรีชา
 
   
          วิศวะงานกลไก
ดินลมไฟชลธารา
 
   
ทรงเชี่ยวชาญปรีชา
หลากแขนงวิศวกรรม
 
   
          แปดสิบพระชันษา
สภาวิศวกรนำ
 
   
ถวายไท้พระทรงธรรม
ขอจงทรงพระเจริญ
 
         
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า สภาวิศวกร
    รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร ผู้ประพันธ์
      
     สภาวิศวกร