สภาวิศวกร เปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ในภูมิภาค
   
  ผู้ขอทดสอบสามารถสมัครสอบโดยส่งเอกสารมาที่สภาวิศวกร ดังนี้
   
 
1.
ใบสมัคร (ระบุสถานสถานที่ต้องการสอบ) Download
 
2.
สำเนาบัตรประชาชน
 
3.
สำเนาใบผ่านอบรมหลักสูตรตรวจสอบอาคาร
 
4.
สำเนาใบโอนเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สภาวิศวกร
   
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-935-6868 ต่อ 0

   
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697