Untitled Document
ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
       
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น จ.สกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม จ.สระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสว่า จ.อุบลราชธานี
สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จ.ตรัง
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง ชุมชนบ้านน้ำด้วน จ.พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย จ.เชียงราย ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา จ.กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จ.พิษณุโลก ชุมชนบ้านหนองผักแว่น จ.กาญจนบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลเขารูปช้าง จ.สงขลา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธ จ.กาฬสินธุ์
สำนักงานเทศบาลตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรง จ.เพชรบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์    
       
       
       
       
 


  
  
  
  
  
 
 
 
คู่มือการเข้าประกวด
Untitled Document