Font : + | - |

  งาน
   
  ประกาศงาน  
  งานต้องการคน  
  คนต้องการงาน  
  ค้นหางาน  
  แก้ไข  
     
สภาวิศวกร

งานต้องการคน..
         
  ลำดับ
รายละเอียด
วันที่ประกาศ  
  1.   บริษัท ปภพ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (งานออกแบบ)

สถานที่ปฏิบัติงาน ...
26-05-2559  
 
  2.   บริษัท ปภพ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
... ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (งานออกแบบ)

สถานที่ปฏิบัติงาน ...
26-05-2559  
 
  3.   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - วิศวกรสนาม (ก่อสร้างแนวราบ)
... รายละเอียดงาน
- ควบคุมคุณภาพงานกอสราง
26-05-2559  
 
  4.   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - วิศวกรสนาม (ก่อสร้างแนวราบ)
... อัตรา : 20 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ควบคุมคุณภาพงา ...
26-05-2559  
 
  5.    ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด
... มีความต้องการโฟร์แมน/วิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ ...
24-05-2559  
 
  6.   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - วิศวกรงานสำรวจ (Survey Engineer)
... รายละเอียดของงาน

• บริหารทีมงานสำรวจ พร้อมทั้งจัดทำ ...
24-05-2559  
 
  7.   วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ
...
1.ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบประปา ไฟ ...
19-05-2559  
 
  8.   แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
... วิศวกรควบคุมงาน (ประจำสระบุรี)

คุณสมบัติผู้สมัคร ...
12-05-2559  
 
  9.   แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
... ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ประจำสระบุรี)

คุณสมบัติผู้ส ...
12-05-2559  
 
  10.   BOUNDARY
... Electrical & Mechanic (ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า)
รายละเอียด
10-05-2559  
 
  11.   วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ
... 1.ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบประปา ไฟฟ้าแล ...
05-05-2559  
 
  12.   วุฒิวิศวกรอุตสาหการ ให้บริการงานขอใบอนุญาต รง.4 และ กนอ.03/1 ดังนี้:
... 1.รับออกแบบ,ตรวจสอบและเซ็นรับรอง ผังโรงงาน/ผังเครื่องจักร โด ...
03-05-2559  
 
  13.   ****
... วิศวกรระดับสามัญ (สามัญวิศวกร), วิศวกรระดับวุฒิ (วุฒิวิศวกร) ...
10-04-2559  
 
  14.   หจก. ว เอ็นจิเนียริ่ง
... รับ วิศวกร part time ที่ผ่านการอบรม ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ...
10-04-2559  
 
  15.   ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
... บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ...
05-04-2559  
 
  16.   วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ
...
วิศวกรระดับสามัญ (สามัญวิศวกร), วิศวกรระดับวุฒิ (วุฒิวิ ...
25-03-2559  
 
  17.   Black & Veatch (Thailand) Ltd.
... Job Title Section Manager (substation/transmission line)
14-03-2559  
 
  18.   บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
... ด้วยบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิต และจั ...
02-03-2559  
 
         

   

สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697