เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
จำนวนหน้า : 1 (2) (3
  ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกที่ปรึกษาไทย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
          ...
 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรียกการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบ
          ...ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรียกการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของก...
 
  หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากลของ FIDIC 3 หลักสูตร
          ...

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ “หลักสูตรการบริหารสัญญาโคร...

 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : พื้นฐานการออกแบบ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
          ...ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...
 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : การประยุกต์และองค์อาคารพิเศษ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
          ...

ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณ...

 
  เชิญร่วมงานสัมมนา “เปิดนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารสูงพิเศษ (Super Tower) โครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์” 
          ...
 
  สถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2014 Thai Green Building Expo and Conference” วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
          ...สถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2...
 
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ปี 2557-2558
          ...สืบเนื่องจากทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25...
 
  ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาไทยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
          ...
การทางพิเศษฯ ได้ทำการคัดเลือกที่ปรึกษาไทยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาขอ...
 
  สภาวิศวกร ขอเลื่อนวันจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556
          ...ตามที่สภาวิศวกรจะจัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพุธที่...
 
  รับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5)

          ...การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเ...
 
  สัมมนาแถลงผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตด้วยสมองซีกขวาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
          ...ฟรีสัมมนาแถลงผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตด้วยสมองซีกขวาสำหรับโรงงานอ...
 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697