เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
          ...สภาวิศวกร มีความประสงค์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณา...
 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงส...
 
  หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท
          ...สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึก...
 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวก...
 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  เชิญร่วมการสัมมนาล่วงหน้า เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า" วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า&nbs...

 
  เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
          ...ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านจรรยาบร...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" วันที่ 20 มกราคม 2558 จ.เชียงใหม่
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพ...

 
  เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “อุบัติการณ์หม้อน้ำระเบิดที่เพิ่มขึ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไข” วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง MR 215 ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
          ...ด้วยสภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจเกิ...
 
  การสัมมนา"การบริหารความปลอดภัย – มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้" วันที่ 12 ธันวาคม 2557 รร.บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จ.สงขลา (Clip VDO+เอกสารประกอบ)
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิ...
 
  สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มี...

 
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ...

 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...
 
  การสัมมนาเรื่องวิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา่ กรุงเทพมหานคร (Clip VDO+เอกสารประกอบ)
          ...

สภาวิศวกรกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรอาชีพอา...

 
  เชิญร่วมงานสัมมนาของสภาวิศวกร ใน “งานวิศวกรรม’ 57” (Engineering 14 ) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
          ...ฟรี งานสัมมนาของสภาวิศวกร ใน “งานวิศวกรร...
 
  เอกสารประกอบการสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

สภาวิศวกรกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ...

 
  เชิญร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมลำพูนวิล จ.ลำพูน
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ...

 
  เชิญร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขา...

 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697