เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10>> หน้าสุดท้าย 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันพุธที่29 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพ ( 3 PDU )
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สา...

 
  การสัมมนา“ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ( 2 PDU)
          ...

สภาวิศวกรจัดการสัมมนา“ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่าง...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  (รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย (4 PDU)
          ...

สภาวิศวกร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ &l...

 
  สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่กำลังเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
          ...

สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทร...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  

สัมมนาสภาวิศวกร ประจำปี 2559 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
          ...

ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 22 ม...

 
  ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...

สภาวิศวกรกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศ...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง(CPD)ไปใช้ 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  (รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระด...

 
  โครงการสัมมนาวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559 เรื่อง "เผชิญ...วิกฤต ร้อน แล้ง ฝน...ในอนาคต" วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
          ...

สภาวิศวกรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดโครงการสัมมนาวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559 เรื...

 
  การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ หอประชุมกองทัพบก (6 PDU)
          ...

สภาวิศวกร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการสัมมนา เรื่อง “กา...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
          ...

สภาวิศวกรร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "เกณฑ์อาคารเ...

 
  การแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบอาคาร วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11
          ...

      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11>> หน้าสุดท้าย   

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697