เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2556

ฉบับที่ -2556
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5
  ฟรีสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" 14 พฤษภาคม 2557 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
          ...สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการ...
 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 เม.ย.2557 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพ
          ...

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมระดมสมองเป็น ห้องพระรามเ...

 
  การสัมมนาเรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 มี.ค 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นิติบุคคลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวก...
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
          ...สภาวิศวกร จัดการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวก...
 
  ฟรีสัมมนา!!! ทบทวนความรู้สำหรับผู้สมัครสอบวัดผลเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 31 มี.ค. 2557 ณ ประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
          ...สภาวิศวกรจัดสัมมนาในหัวข้อ "ทบทวนความรู้สำหรับผู้สมัครสอบวัดผลเพื่อขอขึ้นทะ...
 
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนและเอกสารประกอบการสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” วันที่ 5 มี.ค.2557 ณ โรงแรม Grand Lord Boutique Hotel กรุงเทพมหานคร 
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกั...

 
  สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
          ...

ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็ม

/////////...
 
  เลื่อนการจัดเสวนา!!! เรื่องการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล 24 ม.ค.57 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
          ...

สภาวิศวกรขอเลื่อน การจัดเสวนาเรื่อง การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากท่อน้ำมันร...

 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา  ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
          ...


      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697