เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2556

ฉบับที่ -2556
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6
  ขอเชิญสมาชิกวิศวกรเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง “การจัดทำเนื้อหาแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหลักเกณฑ์หรือองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำห...
 
  ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น สนใจคลิกรายละเอียดที่นี่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  ฟรีสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น สนใจคลิกรายละเอียดที่นี่
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
          ...สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ...
 
  เลือน!!! การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” จากวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เป็น วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  เลือน!!! การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา” จากวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เป็น วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับว...
 
  ขอเชิญร่วมสัมมนาแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีควา...
 
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบอาคารทางด้านโครงสร้าง”  ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ...เนื่องด้วยสำนักงานสภาวิศวกร ได้กำหนดวันเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาค...
 
  การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวก...
 
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภาวิศวกร วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท
          ...สำนักงานสภาวิศวกร ร่วมกับ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจ เข้าร่วมในการเสวน...
 
  การสัมมนา การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ...สภาวิศวกร ร่วมกับ วสท.ภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกา...
 
  ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งประจำตัวสอบสำหรับผู้สมัครทดสอบวัดผลขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 3/2557 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 3/2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร ว.ส.ท.
          ...
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6  

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697