เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
      ข่าวกิจกรรม  
      ข่าวประกวดราคา  
      ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      อบรม และสัมมนา  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2557

ฉบับที่ -2557
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  อบรม และสัมมนา
จำนวนหน้า : 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10>> หน้าสุดท้าย 
  แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ (7 PDU)
          ...ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ...
 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญว...

 
  การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. (7 PDU)
          ...


สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจบี จ.สงขลา (3 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิ...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโปล จ.ภูเก็ต (3 PDU)
          ...


ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญว...

 
  

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)การประเมินความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (7 PDU)


          ...


จากการใช้หม้อน้ำที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุอันนำไปสู่การบาดเจ็บ เสียชีวิต ...

 
  (ยกเลิก) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา (3 PDU)
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อ...

 
  (รายชื่อผู้ลงทะเบียนสัมมนา) จรรยาบรรณ และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ และการตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะระบบความปลอดภัยอาคารในการพิจารณาตรวจสอบของวิศวกรรมควบคุม วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ (6.5 PDU)
          ...

สภาวิศวกร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมส...

 
  การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  โรงแรมเมโทโพล จ.ภูเก็ต (6 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (5 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และ...

 
  การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้” (ครั้งที่ 1) วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเมโทโปล จ.ภูเก็ต (6 PDU)
          ...

 

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที...

 
  กรณีแผ่นดินไหวประเทศไทย-เนปาล และการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จ.เชียงราย (6 PDU)
          ...

สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงก...

 
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 COE Annual Seminar 2015 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (3-4.5 PDU)
          ...

สภาวิศวกรขอเชิญร่วมงาน สัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 COE ...

 
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงแรมบูรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ. สงขลา (3 PDU)
          ...

 

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุปร...

 
  แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ (7 PDU)
          ...

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง...

 
  (ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (3 PDU)
          ...

 

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค...

 
      จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11>> หน้าสุดท้าย   

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697